Posts met de tag remco ekkersRemco Ekkers overleden
Lezen · 11. juni 2021
Remco Ekkers was een van mijn docenten op het Ubbo Emmius (later NHL). De eerste les vergeet ik nooit meer. Ik kwam binnen, waarschijnlijk niet alleen maar in een groepje, en de docent, die er al was, kwam op me af, stak zijn hand uit, keek me indringend aan en stelde zich voor: Remco Ekkers. Ik zal mijn naam gestameld hebben en de rest van de les vol zijn geweest van die begroeting. Het was indrukwekkend.